Логопедични консултации

Осигурете по-добър живот за вашето дете. Играта, положителната нагласа към процеса и екипната работа с вас и детето, са основен приоритет за постигането на максимално добри резултати.

Гещалт консултации

Гещалт психотерапията дава свобода да развиете своята осъзнатост и да започнете да живеете в настоящия момент, посредством механизмите, които работят най-добре за вас.

Етиката и отговорността са двата основополагащи елемента от терапията, независимо логопедична или гещалт. Конфиденциалността, сигурната среда и изграждането на атмосфера на приемане и разбиране са гарантирани.

Комуникационна среда

Изграждането на връзка е основен приоритет при работата с хора.

Гъвкаво работно време

Часовете започват в 8:00, а последният е от 19:00.

Онлайн сесии

Ако не можете да присъствате или не сте в България, можем да направим и онлайн сесии.

София Николова

Сертифициран гещалт консултант от Български институт по гещалттерапия (2021), където продължавам практическото си обучение.

Член съм на Сдружение на частно практикуващите логопеди и Българска асоциация по гещалт терапия.

Работя като логопед на частна практика от 2009 год. Като гещалт консултант започнах практиката си през 2021 год.

Sofia Nikolova

„Само аз мога да чувствам чувствата си, да мисля мислите си, да усещам усещанията си и да изпълнявам действията си. Само аз мога да живея.”

(Емерсън и Смит, 1974 г., стр.9)

Адрес

София, ж.к. Лозенец ул. „Църноок“ No. 5

Имейл

sofia_nikolova@yahoo.com

Работно време

8:00 –20.00 Понеделник до петък

телефон

0888 197 297