СОФИЯ НИКОЛОВА

Логопед и гещалт консултант. Завършила съм СУ „Св. Климент Охридски“ със специалност Логопедия – бакалавърска (2007) и магистърска степен с профил „Комуникативни нарушения на развитието“ (2009), обучавам се в магистърска степен „Обща психология“. Сертифициран гещалт консултант от Български институт по гещалттерапия (2021), където продължавам практическото си обучение. 

Член съм на Сдружение на частно практикуващите логопеди и Българска асоциация по гещалт терапия.

Работя като логопед на частна практика от 2009 год. Като гещалт консултант започнах практиката си през 2021 год.

София Николова

“ЕС ВИ ЕН Консулт ЕООД”

Интересите ми са насочени към:

Логопедични консултации

Работа с деца и възрастни

 • Ранна превенция
 • Артикулационни и езикови нарушения
 • Нарушена речева плавност (заекване)
 • Дислексия (дисграфия)
 • Терапия при вродени цепнатини на устните и небцето
 • Консултация и терапия от разстояние
 • Телепрактика

Гещалт консултации

Индивидуална терапия / терапия за двойки / ЛГБТИ

 • Взаимоотношения (междуличностни)
 • Тревожни разстройства
 • Адаптивни затруднения
 • Повишаване на личностната осъзнатост и израстване