Норми на езиково-говорно развитие: когато говорим за езиково-говорното развитие на детето, е важно да не забравяме, че то е строго индивидуално, но зависещо от обкръжаващата го среда и живото общуване с нея. Децата се учат да говорят чрез имитацията на възрастните около тях.

Има няколко основни етапа от развитието, които могат да ни насочат: гукане (2 месеца), лепет (4-8 месеца), първи смислени думи (1 година), съчетания на две думи (1 година и 6 месеца до 2 години), просто изречение (3 години), сложни изречения и беседи (4 години), диалогични изказвания (5 години).

При някои деца тези норми се разминават и забавянето на речевото развитие води до проблем.

Тук може да бъде отбелязано и значението на цялостното развитие на детето. Езиково-говорното развитие има връзка и с двигателното, сензорното и психичното развитие. Правилното захранване на детето също влияе на говора.

Кога да потърсим преглед

Можете да потърсите консултация с логопед при всяко едно притеснение от Ваша страна. Консултацията е препоръчителна, ако детето Ви:

 • не говори до две години и шест месеца (използва малко думи, говори неразбираемо, използва предимно жестове и мимики, вместо вербална комуникация);
 • няма очен контакт, не отговаря на името си и не играе с околните;
 • трудно се задържа на едно място и не довършва започнатите неща (игра, рисунка), бързо му доскучава и не може да се концентрира;
 • неправилно произнася звукове, проруска ги или ги заменя, говори граматически неправилно;
 • говори много бързо или бавно, има нарушена сила, височина, тембър на гласа или нарушена плавност (заеква, запъва);
 • има нарушения в двигателното развитие и в пространствената ориентация (ляво-дясно);
 • изпитва трудности при писане, смятане и четене

Видове нарушения

Говорни нарушения, засягащи външното оформление на изказа

Езикови нарушения - обхващат говоримия и писмения език

Услуги

Логопедична диагностика​

Важно за работата е определяне на точно състояние и план за действие

 • Снемане на логопедичен статус
 • Определяне на типа нарушение, ако има такова
 • Изготвяне на терапевтична стратегия за работа

Логопедична терапия​

Логопедичната терапия е насочена към:

 • Ранна превенция
 • Артикулационни нарушения
 • Езиково-говорни нарушения
 • Нарушена речева плавност (заекване)
 • Обучителни трудности (дислексия)
 • Вродени цепнатини на устната/небцето

Онлайн сесии (Телепрактика)

Този вид терапия дава възможност на хора, които са извън България, както и такива, които нямат възможност да пътуват редовно или живеят в далечен район да се възползват от терапевтична помощ. Когато детето е във ваканция за по-дълъг период телепрактиката е добър вариант за поддържане на напредъка му.

Запазете час за избраната от вас сесия (наживо или онлайн) и аз ще се свържа с вас за допълнително уточнение и потвърждение.