Гещалт терапия

Гещалт психотерапията е сравнително нов вид терапия, чиято основна цел е осъзнаване. Терминът „гещалт“ идва от Германия и означава „форма“. „Формата“ от своя страна, съчетана с друга „форма/и“ образува „цялост“. Гещалт терапията в основата си не е аналитична и интерпретативна. Тя дава свобода на клиента да развие своята осъзнатост, да започне да живее „тук и сега“, да открие механизмите, които работят добре за самия него.

Как работи

Гещалт терапията работи чрез диалога, свързване между терапевт и клиент като равни човешки същества. Стремим се към повишаване на осъзнатостта, излизане от клишетата и етикетите. Изследват се емоционалния свят на клиента, неговата връзка с тялото, присъствието му в настоящия момент. Клиента има свободата да избяга от натоварващото „трябва“ и да открие това, от което има нужда.

На кого помага

Гещалт психотерапията има голям обхват на въздействие. Всеки човек, който се чувства объркан, уплашен, тревожен, депресиран, напрегнат, ако страда от безсъние, липса на концентрация, панически атаки, може да потърси консултация с психотерапевт.

Услуги

Онлайн сесии

Когато ви притенсява личната среща, когато живеете далеч или не можете да се вместите в стандартния работен ден, можете спокойно да се насочите към този вариант на терапия.

Индивидуална терапия

Личен процес на изправяне срещу проблемните ситуации в една защитена и сигурна среда, в която клиентът може да наблюдава в себе си, да експериментира и да опитва различни подходи при справянето с тези ситуации.

Терапия за двойки

Когато усещате напрежение, когато чувствате охлаждане на отношенията. Основната задача на този тип терапия е да ви даде яснота и да възстанови връзката помежду ви. Дори и да не запазите връзката си, терапията може да ви помогне да запазите добри отношения при раздяла.

Групова терапия

Процес на взаимодействие в общо поле. По време на групова терапия, можете да наблюдвате своето позициониране в света, да получите обратна връзка и да експериментирате с нови техники, благодарение на които да удовлетворите нуждите си от адекватна комуникация. Средата е защитена, като едновременно с това се срещаме с хора с различни характери и интереси.

Терапевтичните сесии са строго конфиденциални. Продължителността на терапевтичната сесия е 50 минути, с предварителнозаписване в удобно време за клиента и терапевта.